Mai 14, 2013

To learn how NetApp® Data ONTAP® clustering provides the power to help you achieve nondisruptive operations and deliver impact faster, join our event: Set Your Sights on an Agile Data Infrastructure.

Agil Data Infrastruktur

Vi trer inn i en ny tidsalder, hvor fleksibilitet og smidighet er selve grunnlaget for en vellykket virksomhet. I den forbindelse må det nye lagringsløsninger til for å snu IT fra å være et kostnadssluk til å bli en kilde til nyskaping. Dette krever smart styring, fleksible operasjoner og uendelig skalering — egenskapene til en agil datainfrastruktur for datalagring.

Du oppnår en konkurransefordel når IT-ressursene er fleksible og smidige. Du kan finne nye løsninger og nå ut på markedet mye raskere. Du oppnår en mer effektiv og lønnsom drift. Du kan nyttegjøre dataene på en bedre måte, og ekspandere virksomheten uten grenser. Det er ingen andre leverandører som kan tilby en så agil infrastruktur for datalagring med muligheter for smart styring, standardiserte og automatiserbare operasjoner og uendelig skalerbarhet.

Slå følge med NetApp-ledere, strategiske samarbeidspartnere, kunder og ledende bransjeanalytikere mens vi utforsker hvordan datavekst i kombinasjon med NetApps løsninger kan skape forretningsmuligheter og danne en plattform for videre innovasjon og suksess.

Registrer deg i dag

Hvis du vil vite mer om hvordan NetApp® Clustered Data ONTAP® gir deg løsningen du trenger for å oppnå kontinuerlig drift, og for å nå markedet raskere, bør du delta på dette arrangementet: Ta sikte på å oppnå en Agil data infrastruktur med NetApp. 

Våre samarbeidspartnere

Kontakt

Sofia Toll
+46 72 206 7808

sofia.toll@netapp.com

Katarzyna Lechowicz

+49 151 52755574
katarzyna.lechowicz@netapp.com

For more information on NetApp please visit:
http://www.netapp.com