Maj 16, 2013

To learn how NetApp® Data ONTAP® clustering provides the power to help you achieve nondisruptive operations and deliver impact faster, join our event: Set Your Sights on an Agile Data Infrastructure

Agil datainfrastruktur med NetApp

Att hålla jämna steg med kostnader, skalbarhet och prestanda  i dagens datastyrda värld kan vara en utmaning. När gamla metoder inte längre är effektiva nog för din verksamhet krävs ett nytt sätt att se på IT.

I ett modernt datacenter blir valet av datalagring ett strategiskt beslut som påverkar hur flexibel din infrastruktur blir i framtiden. Med en agil datainfrastruktur från NetApp får du en mer effektiv drift och kan utnyttja företagets data bättre och låta din verksamhet växa utan begränsningar. Ingen annan tillverkare erbjuder en agil datainfrastruktur som möjliggör intelligent hantering, bestående drift och oändlig skalbarhet.

NetApps konferens om agil datainfrastruktur 2013 kommer snart till en stad nära dig. Anmäl dig genom att välja stad och datum till höger.

Om du vill veta mer, besök NetApps webbplats om agil datainfrastrukturhttp://www.netapp.com/us/technology/agile-data-infrastructure.html

Våra partner

Kontakta

Sofia Toll
+46 72 206 7808

sofia.toll@netapp.com

Katarzyna Lechowicz

+49 151 52755574
katarzyna.lechowicz@netapp.com


Mer information om NetApp finns på:
http://www.netapp.com/se